Legeforeningen

Kurset er søkt godkjent hos Legeforeningens Spesialistkomitèer for Allemennleger, Fysikalsk medisin, Ortopedi og Revmatologi.

Norges Naprapat Forbund:

Deltakelse ved Ultralydkongressen 2018 gir 6 poeng i Nnf`s poengsystem.

Norsk Kiropraktorforening:

Norsk Kiropraktorforening gir 14 godkjente kurstimer i henhold til NKF sitt krav om obligatorisk etterutdanning.

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF):

  1. Deltakelse ved kongressen gir 14 timer som faglig vedlikehold av tittel eller som relevante kurstimer for å søke om spesialisering som Spesialist i Muskel og Skjelettt Ultralydd -MPFF.
  2. Deltakelse ved kongressen gir 14 timer som faglig vedlikehold av tittel som Spesialist i Muskel og Skjelettt Fysioterapi -MPFF.

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteopatforbund godkjenner ultralyd kongressen med 12 timer i NOF´s registreringssytem for faglig oppdatering.