Legeforeningen

Kurset er godkjent hos Legeforeningens Spesialistkomitèer for Allemennleger, Fysikalsk medisin, Ortopedi.

Allmennmedisin: godkjennes med 16 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i ultralyddiagnostikk til videre- og etterutdanningen.

Fysikalsk medisin og rehabilitering: godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Ortopedisk kirurgi: godkjennes med 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.

Kurset er også søkt godkjent for 16 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning for revmatologi.

Norges Naprapat Forbund:

Deltakelse ved Ultralydkongressen 2018 gir 6 poeng i Nnf`s poengsystem.

Norsk Kiropraktorforening:

Norsk Kiropraktorforening gir 14 godkjente kurstimer i henhold til NKF sitt krav om obligatorisk etterutdanning.

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF):

  1. Deltakelse ved kongressen gir 14 timer som faglig vedlikehold av tittel eller som relevante kurstimer for å søke om spesialisering som Spesialist i Muskel og Skjelettt Ultralydd -MPFF.
  2. Deltakelse ved kongressen gir 14 timer som faglig vedlikehold av tittel som Spesialist i Muskel og Skjelettt Fysioterapi -MPFF.

Nors Manuellterapeutforening

Spesialistutvalget i NMF godkjenner Skandinavisk kongress i SonoMSK ultralyd i Oslo 7. september til 8. september 2018.

Deltakelse ved kongressen godkjennes med inntil 14 timer i forhold til spesialistutdanningen NMF.

Norsk Osteopatforbund

Norsk Osteopatforbund godkjenner ultralyd kongressen med 12 timer i NOF´s registreringssytem for faglig oppdatering.