Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis

SonoMSK arrangeres i samarbeid med Foreningen for Ultralyd i Allmennpraksis (FUA)

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF):

SonoMSK arrangeres i samarbeid med Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF):